Helsenorge

PECS - kurs om alternativ og supplerende kommunikasjon

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til kurs om alternativ og supplerende kommunikasjon med fokus på The Picture-Exchange System (PECS)
Foreleser:
Gaute Golden-Myreng, vernepleier ved Habiliteringssenteret

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

PECS er en form for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som ofte brukes som et hjelpemiddel for barn med autisme, men også for andre med kommunikasjonsvansker.
PECS er et verktøy for å hjelpe barn og voksne uten et funksjonelt talespråk til å kommunisere med bilder, symboler eller ordbilder. PECS er nå en anerkjent metode for utvikling av spontan kommunikasjon for mennesker som må lære å kommunisere.

Hoveddelen av kurset vil være opplæring i fase 1, 2 og 3 av PECS, samt forberedelser før man starter opplæringen.

Det vil bli lagt opp til aktiv deltakelse fra salen og noe gruppeoppgaver.

Kurset arrangeres med fysisk oppmøte. Antall deltakere bestemmes på bakgrunn av gjeldende smittevernregler.

Ta med egen mat og drikke.

Parkering må skje på sykehusets parkeringsplasser, med parkeringsautomat. Vær derfor ute i god tid før kursstart.Fant du det du lette etter?