HELSENORGE

Psykoselidelser, undervisningsseminar

Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til
å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og
erfaringskunnskap vil formidles.
25. april kl 17.30 - 20.00
  • Ulike former for psykose, behandling og forløp, ved Lars Linderoth
09. mai kl 17.30 - 20.00
  • Hvordan forstå psykose og forstyrrelser i selvopplevelse? ved Tor Gunnar Værnes
  • Om familiens rolle, ved Marit Arnestad og Mia Iversen.
  • Erfaringsformidling - hvordan er det å leve med en psykoselidelse ? ved Inger Lill og Ingvild W.N. Portaasen
Kaffe/te, kake og frukt serveres

Seminaret er gratis

Bilde av forelesere
Fant du det du lette etter?