HELSENORGE

Psykoselidelser, undervisningsseminar

Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til
å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og
erfaringskunnskap vil formidles.

Filder av forelesere

17. april kl. 17.30-20.00

  • «Det skjedde noe uforståelig med følelsen av hvem jeg er. »
    Om endret selvopplevelse i psykoseutvikling: et bidrag til å oppdage
    hva som ligger under og bak symptomer, ved Paul Møller.

04.mai kl. 17.30-20.00

  • «Jeg tenkte det ville gå bra uansett»
    - en historie om søsken som pårørende, ved Chantel Kolstad.
  • Om pårørendes rolle, ved Amela Rogonja.
  • Om psykoedukativt flerfamilie tilbud, ved Marit Arnestad.

Kaffe/te, kake og frukt serveres

Seminaret er gratis


Fant du det du lette etter?