Pubertet hos personer med utviklingshemming

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til webinar om pubertet hos personer med utviklingshemming.

Følgende temaer vil bli omtalt på workshopen:

  • Fakta om pubertet
  • Kropp og hygiene
  • Veiledning og tilrettelegging
  • Sårbarhetsfaktorer
  • Det gode liv

Det er fint med innspill fra deltakerne. Forbered gjerne anonymiserte eksempler, husk taushetsplikt.

Kurset vil bestå av 2 separate dager:

9. mars 2021: Pubertet hos personer med lett/moderat utviklingshemming

10. mars 2021: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemming

Dagene vil ta opp sammenfallende temaer, justert for målgruppe.
Velg hvilken dag som passer deg best og oppgi dette i påmeldingen.

Forelesere:
Vernepleier med spesialutdanning Frida Carlberg-Wold
Vernepleier med spesialutdanning Laila Voldby Laursen

NB! Videreformidle gjerne invitasjonen til aktuelle deltakere.

Fant du det du lette etter?