Redusert og riktig bruk av tvang - e-læringskurs

Kurs

Hensikten med kurset er å gi god kjennskap til lov om psykisk helsevern og annet relevant lovverk som omhandler bruk av tvang. Kan brukes både til læring og som oppslagsverk.

Målgruppe:

Fastleger, legevaktsleger, leger i somatikk, leger i spesialisering psykiatri, psykologer, ambulansepersonell og annet helsepersonell som arbeider med alvorlig psykisk syke.

Redusert og riktig bruk av tvang

Læringsmål

Gjennom kurset skal du få kjennskap til relevant lovverk om psykisk helsevern og dens krav ved innleggelse på tvang:

Etter endt kurs skal du være kjent med:

  • når frivillighet kan forsøkes eller tvang må benyttes
  • når du benytter de ulike paragrafene
  • reglene for konvertering fra tvungent vern uten døgn, til tvungent vern med døgnopphold
  • begrepet beslutningskompetanse (samtykkekompetanse) og betydningen av dette
  • bruk av tvang ved anoreksi
  • bruk av tvang ved suicidalitet
  • bruk av tvang ved øyeblikkelig hjelp
  • annet lovverk som omhandler bruk av tvang
  • lokale akuttilbud

Forfattere og faglige ansvarlige for kurset

Odd Erik Skinnemoen, Avdelingsoverlege, Lier psykiatriske avdeling VVHF
Torgeir Vethe, Fagsjef  Klinikk for psykisk helse og rus VVHF
Birgit Kruska Bjerke, Avdelingsoverlege Drammen DPS, VVHF
Terje Sandvik, Fastlege og Praksiskonsulent psykisk helse og IKT, Kongsberg sykehus, VVHF

Pedagogisk og teknisk ansvar

Guro Elbert, E-læringskoordinator, OU-avdelingen, Vestre Viken
Tine Harsem, Avdelingskonsulent, OU-avdelingen, Vestre Viken

Når og hvor

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.