Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

Bærum sykehus inviterer deg som har langvarige smerter til refleksjonsgruppe som går over 4 ganger. På grunn a koronasituasjonen vil dette være et digitalt tilbud via Norsk Helsenett/Join Ta kontakt med fastlegen for henvisning

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta i refleksjonsgruppen. Henvisning sendes til Vestre Viken Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800, 3004 Drammen.

Om kurset

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom.

Kursinnhold

Kursprogrammet vil inneholde ulike temaer som

  • Smertefysiologi og behandling 
  • Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
  • Identitet og verdighet ved langvarig helseutfordring
  • Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
  • Kommunikasjon -  forståelse fra andre 
  • Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling mellom deltakerne.Fant du det du lette etter?