Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

Kurs , 31.10.2018-10.12.2018 , Lærings- og mestringssenteret

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen.

Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarige smerter og sykdom. Refleksjonsgruppen går over 6 ganger følgende datoer; 31.10, 06.11, 14.11, 27.11, 03.12 og 10.12. Alle dager kl. 12.00 -15.00. 
 
Kursprogrammet vil inneholde ulike temaer som;

 • Smertefysiologi og behandling 
 • Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
 • Aksept
 • Tap og sorg
 • Identitet og verdighet 
 • Egenverd og selvfølelse
 • Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
 • Mestringsstrategier / verktøy
 • Rolleendring
 • Gensesetting og behov
 • Forståelse fra andre og kommunikasjon
 • Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
 • Informasjon fra frisklivssentralen

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen /spesialist. Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800, 3004 Drammen.

Når og hvor

Dato
31.10.2018-10.12.2018 
Klokkeslett
Alle dager kl. 12.00 -15.00
Sted
Bærum sykehus
Lærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere og Lærings – og mestringssenteret i Vestre Viken 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: LMS.bs@vestreviken.no 
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.