Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus, 2017

Kurs , 8. mai, 15. mai, 22. mai, 30. mai,13. juni og 22. juni 2017. Fra kl. 13:00-16:00 alle dager. , Lærings- og mestringssenteret

Dette er en refleksjonsgruppe for pasienter med langvarige smerter, om hvordan å fremme livskvalitet og mestre det å leve med langvarige smerte.

For mennesker med langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs (LMS-kurs) er sykehusenes tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom. Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og pårørende.

Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus i samarbeid med tre personer som har erfaring med langvarig smerteproblematikk.

Hensikten med kurset er å:

 • Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
 • Få hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
 • Få hjelp til å akseptere situasjonen
 • Bygge kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter
   

Innhold i kurset

 • Å leve med langvarige smerter ved erfaringskonsulent
  Smertebehandling ved spesialsykepleier, Akutt Smerte Team, Bærum sykehus

 • Identitet og verdighet
  - Tap og sorg
  - Rolleendring
  - Egenverd og selvfølelse

 • Endringen i livet ved nevropsykolog
  - Gensesetting og behov
  - Akseptering
  - Forståelse fra andre og kommunikasjon

 • Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
  - Symptomsirkel ved erfaringskonsulent
  - Mestringsstrategier og verktøy
  - Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

 • Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
  - Informasjon fra FKS

 • Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen.

Henvisningsskjema sendes før første kursdag, til:

Vestre Viken, Pb 800, Dokumentsenteret
Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus,
3004 Drammen

Når og hvor

Tid
8. mai, 15. mai, 22. mai, 30. mai,13. juni og 22. juni 2017. Fra kl. 13:00-16:00 alle dager.
Klokkeslett
 
Sted
Bærum sykehus
ved Lærings- og mestringssenteret.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
Lms.bs@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.