Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus

Kurs , 31.10.2017-05.12.2017 , Lærings- og mestringssenteret

Hensikten med kurset er:
• Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
• Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
• Hjelp til å akseptere situasjonen
• Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Kurset går over 6 ganger og er for
voksne over 18 år som lever med langvarige smerter.

Lærings- og mestringskurs (LMS-kurs) er sykehusenes tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom. Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og pårørende.

Innhold:

Å leve med langvarige smerter
Smertefysiologi
Endringen i livet
Identitet og verdighet
Hva kan fremme livskvalitet og mestring?
Informasjon fra pasientforening

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen. Henvisningsskjema sendes enten elektronisk eller per post til Vestre Viken Dokumentsenter, Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800,3004 Drammen

Når og hvor

Dato
31.10.2017-05.12.2017 
Klokkeslett
13:00-16:00 
Sted
Bærum sykehus
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Påmelding til Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no
 

Kursets innhold:

Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent

Smertebehandling v/ spesialsykepleier, Akutt Smerte Team, Bærum sykehus

Identitet og verdighet
- Tap og sorg
- Rolleendring
- Egenverd og selvfølelse

Endringen i livet v/ nevropsykolog
- Gensesetting og behov
- Akseptering
- Forståelse fra andre og kommunikasjon

Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
- Symptomsirkel v / erfaringskonsulent
- Mestringsstrategier / verktøy
- Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
- Informasjon fra FKS

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.