Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus

Kurs , 31.10.2017-05.12.2017 , Lærings- og mestringssenteret

Hensikten med kurset er:
• Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
• Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
• Hjelp til å akseptere situasjonen
• Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Kurset går over 6 ganger og er for
voksne over 18 år som lever med langvarige smerter.

Lærings- og mestringskurs (LMS-kurs) er sykehusenes tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom. Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og pårørende.

Innhold:

Å leve med langvarige smerter
Smertefysiologi
Endringen i livet
Identitet og verdighet
Hva kan fremme livskvalitet og mestring?
Informasjon fra pasientforening

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen. Henvisningsskjema sendes enten elektronisk eller per post til Vestre Viken Dokumentsenter, Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800,3004 Drammen

Når og hvor

Dato
31.10.2017-05.12.2017 
Klokkeslett
13:00-16:00 
Sted
Bærum sykehus
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Påmelding til Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no
 

Kursets innhold:

Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent

Smertebehandling v/ spesialsykepleier, Akutt Smerte Team, Bærum sykehus

Identitet og verdighet
- Tap og sorg
- Rolleendring
- Egenverd og selvfølelse

Endringen i livet v/ nevropsykolog
- Gensesetting og behov
- Akseptering
- Forståelse fra andre og kommunikasjon

Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
- Symptomsirkel v / erfaringskonsulent
- Mestringsstrategier / verktøy
- Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
- Informasjon fra FKS

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.