Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus

Kurs , 04.04.2018-14.05.2018 , Lærings- og mestringssenteret

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen.

Lærings- og mestringskurs (LMS-kurs) er sykehusenes tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom. Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og pårørende.

Hensikten med kurset er:

 • Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
 • Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
 • Hjelp til å akseptere situasjonen
 • Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Program:

 •  Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent 
 •  Smertefysiologi og behandling v/ spesialsykepleier
 •  Identitet og verdighet v/ psykolog
  • Tap og sorg
  • Rolleendring
  • Egenverd og selvfølelse
 • Endringen i livet v/ nevropsykolog
  • Grensesetting og behov
  • Akseptering
  • Forståelse fra andre og kommunikasjon
 • Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
  • Symptomsirkel v / erfaringskonsulent
  • Mestringsstrategier / verktøy
  • Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
 • Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
  • Informasjon fra FKS

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen. Henvisningsskjema sendes enten elektronisk eller per post til Vestre Viken Dokumentsenter, Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800,3004 Drammen

Når og hvor

Dato
04.04.2018-14.05.2018 
Klokkeslett
12:00-15:00 
Sted
Bærum sykehus
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no
 
Mer informasjon
Lms.bs@vestreviken.no  
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.