Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus

Kurs, 20.08.2019-18.09.2019

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom.

Kursprogrammet vil inneholde ulike temaer som;

  • Smertefysiologi og behandling
  • Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
  • Aksept, tap og sorg
  • Identitet og verdighet ved langvarig helseutfordring
  • Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
  • Kommunikasjon -  forståelse fra andre
  • Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen /spesialist. Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800, 3004 Drammen.

Når og hvor

Dato
20.08.2019-18.09.2019 
Klokkeslett
13:00-16:00 20.08, 27.08, 03.09, 09.09 og 18.09 2019. Alle dager fra kl. 13.00 -16.00.
Sted
Bærum sykehus
Lærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangen
 
Arrangør
Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere og Lærings – og mestringssenteret i Vestre Viken  
Kontaktinformasjon
Telefon: 67 80 93 14
E-post: LMS.bs@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?