Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Kongsberg sykehus, 2020

Kurs, 21.04.2020-26.05.2020, Smertepoliklinikken, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til kurs som går over seks dager. Ta kontakt med din behandler for henvisning.

Hensikten med kurset er at de som har langvarige smerter skal få kunnskap og tips/råd til å mestre hverdagen bedre.

Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Brukermedvirkning og erfaringsdeling vil være i fokus. Kurset varer i tre timer, tirsdager, i seks uker.

Tema vi berører på kurset er: smertebehandling, å leve med langvarige smerter, livskvalitet, mestring og endring i livet, aktivitet, avspenning og en presentasjon av FKS (Foreningen for kroniske smertepasienter).

Du vil møte brukerrepresentanter, sykepleiere, fysioterapeut og psykolog.

Kurset er gruppebasert og ikke fokusert mot enkeltindividers behandling.

I etterkant av kurset vil det også bli arrangert en pårørendekveld for de som ønsker det. Da er du og max 2 pårørende (må være over 18 år) velkommen til tre timer med teori og erfaringsdeling.

Kursavgift: gjeldende egenandel/frikort.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning får du via fastlegen, legespesialist eller psykolog.

Når og hvor

Dato
21.04.2020-26.05.2020 
Klokkeslett
11:00-14:00 Kurset går over seks påfølgende tirsdager
Sted
Kongsberg sykehus
Drammensveien 4, 3612 Kongsberg
 
Arrangør
Smertepoliklinikken, Kongsberg sykehus
Kurset er opprettet i samarbeid mellom FKS (Foreningen for smertepasienter), smertepoliklinikken og LMS (Lærings- og mestringssenteret). 
Kontaktinformasjon
Runi Lande 32 72 54 50/ 32 72 54 51
 
Fant du det du lette etter?