Ringerikskurset

Kurs

Emnekurs i allmennmedisin

I samarbeid med kurskomiteen i Buskerud Legeforening arrangerer Ringerike sykehus sammen med sine praksiskonsulenter et årlig 15-timers emnekurs med vekslende tema godkjent for allmennleger til deres videre- og etterutdanning. Foredragsholderne er primært lokale sykehusleger og allmennleger. Kurset fungerer som en samhandlingsarena / møteplass mellom samarbeidende leger i 1. og 2. linjetjeneste og det legges vekt på kursets sosiale funksjon.

Når og hvor

Innlegg fra
Lokale leger i sykehus og allmennpraksis. 
Kontakt
Påmelding sendes til kursleder:
oddmund.nestegard@vestreviken.no
 
Mer informasjon
knut.hjortaas@vestreviken.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.