Ringerikskurset 2017

Fagseminar , 13.10.2017-14.10.2017

Ringerikskurset 2017 er et klinisk emnekurs i palliasjon, for allmennpraktiserende leger.

Godkjenninger:

Allmennmedisin. Videreutdanning: Emnekurs i fagområdet indremedisin.

Etterutdanning:

15 timer i fagområdet indremedisin.

Kursleder:

Avdelingssjef Oddmund Nestegard, Ringerike sykehus.

Kurskomite:

Overlege Joachim Friestad, Medisinskv avdeling, Ringerike sykehus
Overlege Liv Hege Aksnes, Onkologisk avdeling, Ringerike sykehus
Avdelingssjef Oddmund Nestegard, Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus
Allmennlege/praksiskonsulent Knut Hjortaas, Hønefoss

Kursavgift:

Kr. 3300,- Betales til kurskomiteen, Buskerud legeforening ved Hans Gunnar Wear-Hansen. Bankgiro: 2200 27 61010

Når og hvor

Dato
13.10.2017-14.10.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Torbjørnrud hotell, 3520 Jevnaker.
 
Kontakt
Påmelding sendes til kursleder: oddmund.nestegard@vestreviken.no

Påmeldingsfrist: 10. oktober 2017
 

Program

Program fredag 13. oktober

Kl. 09:00 - 09:20

Registrering/åpning

Ved Oddmund Nestegard
Kursleder/ Praksiskonsulent
Ringerike sykehus
 
Kl. 09:20 – 11:10

Veien til god palliasjon - finnes den?

Ved Kjell Bøhn
Lege/spesialist innen allmennmedisin
Hospice Austjord
 
Kl. 11:10 – 11:30

Kaffepause

 
Kl. 11:30 – 12:30

Siste livsfase i sykehjem – erfaringer

Ved Anne Karina Tunestveit
Spesialist innen allmennmedisin/sykehjemslege
 
Kl. 12:30 – 13:30

Lunsj

 
Kl. 13:30 – 15:40

Aktiv dødshjelp - etiske betraktninger

Ved Morten Magelsen
Doctor medicinae
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

og ved Morten Horn
Overlege ved Nevrologisk avdeling
Oslo universitetssykehus
Forsker ved Senter for medisinsk etikk
Universitetet i Oslo

Kl. 15:40 – 16:00

Kaffepause

 
Kl. 16:00 – 17:00

«Full av kreft – hva nå?»

Ved Liv Hege Aksnes
Overlege ved Onkologisk avdeling
Ringerike sykehus
 
Kl. 17:00 – 18:00

Fatigue ved kreftsykdom

Ved Liv Hege Aksnes
Overlege ved Onkologisk avdeling
Ringerike sykehus
 
Kl. 18:00 – 18:30

Diskusjon i plenum

 
Kl. 19:30

Middag

 


Program lørdag 14. oktober

Kl. 07:00 – 08:30

Frokost

 
Kl. 08:30 – 09:20

Smertebehandling og kreft

Joachim Friestad
Overlege ved Medisinsk avdeling/Palliativt team
Ringerike sykehus
 
Kl. 09:20 – 10:10

Terminal hjertesvikt og palliasjon

Joachim Friestad
Overlege ved Medisinsk avdeling/Palliativt team
Ringerike sykehus
 
Kl. 10:10 – 10:20

Kaffepause

 
Kl. 10:20 – 11:30

KOLS og palliasjon

Stina Grege
Overlege ved Medisinsk avdeling
Ringerike sykehus
 
Kl. 11:30 – 12:00

Kaffepause/utsjekk

 
Kl. 12:00 – 13:00

Væske og ernæring i livets sluttfase

Stina Grege
Overlege ved Medisinsk avdeling
Ringerike sykehus
 
Kl. 13:00 – 13:30

Evaluering og avslutning

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.