Rus - og avhengighetsproblematikk, Ringerike sykehus, 2020

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Lærings- og mestringssenteret

Kursene  som skulle vært arrangert første halvår 2020 er utsatt på ubestemt tid. Vi vil legge ut informasjon om nye datoer med en gang de fastsatt.

Andre steder å finne informasjon nå når kursene ikke arrangeres:

Spesielt nå når kursene ikke blir gjennomført så har du kanskje noen spørsmål du vil ha svar på.

Du vil finne mer informasjon på:

Helsenorge.no

Ringerike sykehus inviterer deg til pårørende kurs av mennesker med rus – og avhengighetsproblematikk som tablett-, alkohol-, doping og narkotikamisbruk. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.

Hensikten med kurset er å imøtekomme behovet for kunnskap og informasjon ved å tilby å møte fagfolk med bred kompetanse innen rusfeltet som vil orientere og kunne svare på spørsmål. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.

Emner på kurset:

  • Avhengighet, familie/medavhengighet
  • Endring, mestring og egenomsorg
  • Overgang familie/pårørende
  • Informasjon om selvhjelpsgrupper

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med rus – og avhengighetsproblematikk. I tillegg treffer du også andre pårørende. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som nyttig.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen

Når og hvor

Sted
Ringerike sykehus
Følg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
Kurset er lagt opp i samarbeid med Ringerike DPS 
Kontaktinformasjon
Lærings – og mestringssenteret, telefon 976 42 926.
 
Mer informasjon
lms.ringerike@vestreviken.no  
Fant du det du lette etter?