Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet, Habiliteringssenteret

Kurs, 03.03.2020, Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til heldagsseminar.

Når og hvor

Dato
03.03.2020 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Konggata 51, Drammen
  
Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontaktinformasjon
Habiliteringssenteret
Telefon: 32 24 57 70
Mandag-fredag, kl. 08:00-15:00

Stine Wilhelmsen
Telefon: 32 24 57 11

 
Figurer legger puslespill.

Bakgrunn for seminaret

Habiliteringssenteret har i flere sammenhenger blitt forespurt om å bistå kommunale fagpersoner med å etablere et godt tverrfaglig samarbeid rundt pasienter/brukere med funksjonsnedsettelse. Dett kan være fagpersoner i barne- og avlastningsboliger, eller i bofellesskap for voksne. Sentrale temaer har vært hjelp til samhandling og konflikthåndtering.

Temaer

  • Introduksjon til temaet samhandling - konflikt.
  • Ulike strategier for håndtering av begynnende eller etablert konflikt.
  • Presentasjon av kasus.
  • Åpent for spørsmål og innspill fra deltakere.

Foreleser

Ellen Kathrine Munkhaugen, enhetsleder og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse. Ellen har lang erfaring fra arbeid med personer med autisme og konflikthåndtering mellom familier og hjelpeapparatet.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale avlastnings- og barneboliger og bofellesskap for voksne. Særlig inviteres de med lederansvar/fagansvar i den enkelte bolig.

Dato og tid for kursdagene

3. mars 2020

08:30-15:00

Sted

Kart til Habiliteringssenteret i Vestre Viken.

Følg blå pil til Habiliteringssenteret. Hovedinngangen er å finne ved merket A.

See kart hos Google her.

OBS! Parkering må skje på sykehusets parkeringsplasser, med parkeringsautomat. Vær derfor ute i god tid før kursstart.

Mat og drikke

Det vil bli servert en enkel lunsj, kaffe og te.

Dersom du har matallergi/-intoleranse, må du gi beskjed om dette når du melder deg på kurset.

Kursavgift

Kr. 600,-

Påmelding

Påmeldingsfrist: 18. februar 2020

Påmelding til: kurs.habilitering@vestreviken.no
 
Eller til Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid mandag-fredag, kl. 08:00-15:00.
Telefon: 32 24 57 70

Bindende påmelding med fullstendig navn på deltakere.
Husk å oppgi fakturaadresse, og eventuell merknad for denne.

Fant du det du lette etter?