Slagdag, Bærum sykehus

Velkommen til slagdag på Bærum sykehus for deg som nylig er blitt rammet av hjerneslag og dine pårørende. Dagskurset er lagt opp med foredrag fra fagpersoner hvor det er satt av god tid til spørsmål/svar.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Pasienter som blir utskrevet fra Slagenheten, Bærum sykehus får tilsendt invitasjon til slagdag

Slagdagen er del av oppfølgingen av pasienter med hjerneslag ved Bærum sykehus. Etter ca. 1-2 mnd etter utskrivelse fra sykehuset vil slagrammede og deres pårørende bli invitert til en informasjon/ samhandlingsdag hvor de vil få informasjon om hjerneslag, vanlige følgetilstander etter slaget og informasjon om hvilke tilbud som finnes i Asker og Bærum kommune. Slagdagen er i tillegg til planlagt 3 mnd kontroll ved Bærum sykehus.

Du vil også få informasjon om tilbud i Asker og Bærum kommune som kan være relevante etter hjerneslag.Fant du det du lette etter?