Sosial kompetanse

Dette kurset består av både e-læring og workshop med fysisk oppmøte.

Målgruppe

Fagansvarlige og tjenesteytere som daglig yter tjenester til eller underviser personer med psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelse. Bolig- og skolepersonell. Gjerne gruppe bestående av 2-3 tjenesteytere fra samme tjenestested.

Hensikt

Bidra til at personer med psykisk utviklingshemming får styrket sitt helsetjenestetilbud. Dette vil bli gjort ved å forebygge og redusere atferd som utfordrer gjennom å fremme sosial kompetanse for personer med utviklingshemming og/eller autismespekyterforstyrrelse.

Følgende temaer vil bli omtalt på kurset

  • Hva er sosial kompetanse?
  • Hvordan tilrettelegge for opplæring i sosial kompetanse?
  • Hvordan generalisere ferdigheter?
  • Hvilke hjelpemidler kan en bruke ved læring av sosial kompetanse?
  • Atferdsanalytiske prinsipper

Gjennomføring

Kurset består av e-læringskurs og workshop med fysisk oppmøte. E-læringskurset må gjennomføres før kursdag 1 og 2.
E-læringskurset vil bli sendt ut på SMS til de påmeldte. SMS har tittelen "Nettskjema".

Kursavgift

Gratis.
Ta med nistepakke. Vi serverer kaffe og te.

Fant du det du lette etter?