Startkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvekt

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Lærings- og mestringssenteret

Velkommen til livsstilsendringsprogrammet som er en del av behandling for sykelig overvekt ved Bærum sykehus. Kurset er obligatorisk for de som vurderer overvektskirurgi.

Startkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt.  Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling.

Kursene er digitalt via Norsk Helsenett/join går nå over 6 kursdager fra kl. 09:00–14:00. Det arrangeres 4-6 kurs i året. 

Hva er et startkurs?

Startkurs er et forberedelseskurs hvor fokuset er å styrke deg til å ta et informert behandlingsvalg i forhold til overvekt. For å få et vellykket resultat i form av vektreduksjon etter overvektsbehandling, er det viktig å komme i gang med endring av vaner og egen livsstil. Det å dele erfaringer med andre i tilsvarende situasjon, tilegne seg kunnskap og informasjon samt bruk av ukentlig handlingsplan er viktige strategier i dette arbeidet.

På grunn av korona er det for tiden et digitalt tilbud med 12-14 deltakere på hvert kurs som går over 6 ganger.

Kurset ledes av to fagpersoner ved Lærings- og mestringssenteret.

Målgruppe

Personer mellom 18 og 60 år som har overvekt tilsvarende Body Mass Index (BMI) på over 40 eller 35 med en tillegg sykdom.

Målsetting for kurset

 • Få innsikt i de ulike behandlingstilbudene for å kunne ta et informert behandlingsvalg
 • Få hjelp til å starte endringsprosesser i forhold til egen livsstil
 • Bli styrket til å kunne håndtere de utfordringene som overvekts-behandlingen innebærer for å lykkes med varig livsstilsendring
 • Bli inkludert i et støttende nettverk

Aktuelle temaer

 • Livsstilsendring – noe annet enn slanking?
 • Hvordan få til små endringer i hverdagen?
 • Hvordan kan jeg lykkes med å nå mine mål?
 • Kosthold og hverdagsaktivitet
 • Hvordan leve med nye vaner?
 • Informasjon om behandlingsalternativer – gastric bypass / gastric sleeve operasjon og konservativ behandling
 • Erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Brukerpanel – informasjon fra personer som har gjennomgått overvekts behandling

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege til Kirurgisk poliklinikk, Overvektskirurgisk seksjon, Bærum sykehus.

Når og hvor

Sted
Kursene gjennomføres pr i dag digitalt gjennom Norsk helsenett
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
 
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?