Startkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvekt

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Lærings- og mestringssenteret

Kursene som skulle vært arrangert første halvår 2020 er utsatt på ubestemt tid. Vi vil legge ut informasjon om nye datoer med en gang de fastsatt.

Startkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt.  Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling.

Kursene går over 8 kursdager fra kl. 09:00–14:00. Det arrangeres 5-7 kurs i året.

Andre steder å finne informasjon nå når kursene ikke arrangeres:

Spesielt nå når kursene ikke blir gjennomført så har du kanskje noen spørsmål du vil ha svar på.

Du vil finner mer informasjon på

 Overvektkirurgisk poliklinikk på Bærum sykehus

Ellers kan du finne en del informasjon også på  Helsenorge.no 

Hva er et startkurs?

Startkurs er et forberedelseskurs hvor fokuset er å styrke deg til å ta et informert behandlingsvalg i forhold til overvekt. For å få et vellykket resultat i form av vektreduksjon etter overvektsbehandling, er det viktig å komme i gang med endring av vaner og egen livsstil. Det å dele erfaringer med andre i tilsvarende situasjon, tilegne seg kunnskap og informasjon samt bruk av ukentlig handlingsplan er viktige strategier i dette arbeidet.

Det er ca 20 deltakere som møtes en gang i uken, i alt 8 ganger. Kurset ledes av to fagpersoner ved Lærings- og mestringssenteret.

Målgruppe

Personer mellom 18 og 60 år som har overvekt tilsvarende Body Mass Index (BMI) på over 40 eller 35 med en tillegg sykdom.

Målsetting for kurset

 • Få innsikt i de ulike behandlingstilbudene for å kunne ta et informert behandlingsvalg
 • Få hjelp til å starte endringsprosesser i forhold til egen livsstil
 • Bli styrket til å kunne håndtere de utfordringene som overvekts-behandlingen innebærer for å lykkes med varig livsstilsendring
 • Bli inkludert i et støttende nettverk

Aktuelle temaer

 • Livsstilsendring – noe annet enn slanking?
 • Hvordan få til små endringer i hverdagen?
 • Hvordan kan jeg lykkes med å nå mine mål?
 • Kosthold og hverdagsaktivitet
 • Hvordan leve med nye vaner?
 • Informasjon om behandlingsalternativer – gastric bypass / gastric sleeve operasjon og konservativ behandling
 • Erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Brukerpanel – informasjon fra personer som har gjennomgått overvekts behandling

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege til Kirurgisk poliklinikk, Overvektskirurgisk seksjon, Bærum sykehus.

Når og hvor

Sted
Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum
Kursene arrangeres på Lærings– og mestringssenteret som ligger én etasje ned fra hovedinngangen på Bærum sykehus. Det er skiltet.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
 
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?