Startkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvekt

Kurs, 8 kursdager fra kl. 09:00–14:00. Det arrangeres 5-7 kurs i året. , Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Lærings- og mestringssenteret

Startkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt.  Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling.

Hva er et startkurs?

Startkurs er et forberedelseskurs hvor fokuset er å styrke deg til å ta et informert behandlingsvalg i forhold til overvekt. For å få et vellykket resultat i form av vektreduksjon etter overvektsbehandling, er det viktig å komme i gang med endring av vaner og egen livsstil. Det å dele erfaringer med andre i tilsvarende situasjon, tilegne seg kunnskap og informasjon samt bruk av ukentlig handlingsplan er viktige strategier i dette arbeidet.

Det er ca 20 deltakere som møtes en gang i uken, i alt 8 ganger. Kurset ledes av to fagpersoner ved Lærings- og mestringssenteret.

Målgruppe

Personer mellom 18 og 60 år som har overvekt tilsvarende Body Mass Index (BMI) på over 40 eller 35 med en tillegg sykdom.

Målsetting for kurset

 • Få innsikt i de ulike behandlingstilbudene for å kunne ta et informert behandlingsvalg
 • Få hjelp til å starte endringsprosesser i forhold til egen livsstil
 • Bli styrket til å kunne håndtere de utfordringene som overvekts-behandlingen innebærer for å lykkes med varig livsstilsendring
 • Bli inkludert i et støttende nettverk

Aktuelle temaer

 • Livsstilsendring – noe annet enn slanking?
 • Hvordan få til små endringer i hverdagen?
 • Hvordan kan jeg lykkes med å nå mine mål?
 • Kosthold og hverdagsaktivitet
 • Hvordan leve med nye vaner?
 • Informasjon om behandlingsalternativer – gastric bypass / gastric sleeve operasjon og konservativ behandling
 • Erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Brukerpanel – informasjon fra personer som har gjennomgått overvekts behandling

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege til Kirurgisk poliklinikk, Overvektskirurgisk seksjon, Bærum sykehus.

Når og hvor

Tid
8 kursdager fra kl. 09:00–14:00. Det arrangeres 5-7 kurs i året.
Klokkeslett
 
Sted
Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum
Kursene arrangeres på Lærings– og mestringssenteret som ligger én etasje ned fra hovedinngangen på Bærum sykehus. Det er skiltet.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
 
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?