HELSENORGE

Store sammensatte funksjonsnedsettelser

Habilitreringssenteret inviterer til webinar om store sammensatte funksjonsnedsettelser. For deg som jobber med voksne pasienter med store sammensatte funksjonsnedsettelser.

Program dag 1

09:30-10:00
Pålogging

10:00-10:05
Introduksjon

10:05-10:55
Kjente helseproblemer hos pasienter med store sammensatte funksjonsnedsettelser
v/overlege Merete Undeland

10:10-11:55
Kognitiv funksjon ved store sammensatte funksjonsnedsettelser
v/nevropsykolog Hanne Simensen

11:55-12:00
Spørsmål og avrunding

Program dag 2

09:30-10:00
Pålogging

10:00-10:55 
Det gode måltid 
v/klinisk ernæringsfysiolog Hege Berg-Jensen

11:05-11:55 
Aktivitet og deltakelse
v/vernepleier Lill-Ann Schie og fysioterapeut Beathe Lind

11:55-12:00 
Avrunding

Fant du det du lette etter?