Styremøte 19. desember 2016

Styremøte, 19.12.2016

Mandag 19. desember 2016 holder Vestre Viken styremøte i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen. Møtet finner sted fra kl. 12:00 til kl. 17:00.

PROGRAM

Kl. 11:30 Lunsj for styret

Kl. 12:00 Behandling av styresaker

Styreevaluering 2016
Denne delen av møtet er lukket jmf. forvaltningslovens §13 1. ledd.

Kl. 17:00 Julemiddag for styret

Her kan du lese innkalling og program for møtet.

Når og hvor

Dato
19.12.2016 
Klokkeslett
11:30-17:00 
Sted
Wergelandsgt. 10, Drammen