Temadag for slagrammede og pårørende, Bærum sykehus

Kurs, 21.08.2017, Lærings- og mestringssenteret

Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon

Vi arrangerer 6 temadager om hjerneslag i løpet av året. Pårørende er alltid velkommen enten man kommer alene eller sammen med den slagrammede.

Tema for dagens møte:

Fatigue etter hjerneslag

Rammer:

  • Servering av rundstykker, kaffe og te
  • Teori med erfaringsutveksling om dagens tema
    pauser er inkludert
  • Tilbudet gis i gruppe, med presentasjon av tema og erfaringsutveksling
  • Vi tar ikke opp individuelle problemstillinger knyttet til den enkelte deltaker

Påmelding:

Det kreves ingen henvisning, men påmelding til Lærings – og mestringssenteret

Når og hvor

Dato
21.08.2017 
Klokkeslett
11:30-14:30 
Sted
Bærum sykehus
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
I samarbeid med avdeling for Geriatri, slag og rehabilitering Bærum sykehus og avdeling for rehabilitering i Asker og Bærum kommune og Landsforeningen for slagrammede Oslo og Akershus 
Kontakt
Påmelding til Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no
 

Høsten 2017 er det satt opp tre temadager:

21. august:     Fatigue etter hjerneslag
31. oktober:   Å være pårørende
7. desember: Kognitive vansker etter hjerneslag

En viktig samarbeidspartner for disse temadagene er Landsforeningen for slagrammede. Les mer om deres aktiviteter på www.slag.no