HELSENORGE

The Picture-Exchange System (PECS)

Alternativ og supplerende kommunikasjon.

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.

Kursinnhold

PECS er en form for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som ofte brukes som et hjelpemiddel for barn med autisme, men også for andre med kommunikasjonsvansker.
PECS er et verktøy for å hjelpe barn og voksne uten et funksjonelt talespråk til å kommunisere med bilder, symboler eller ordbilder. PECS er nå en anerkjent metode for utvikling av spontan kommunikasjon for mennesker som må lære å kommunisere.

Hoveddelen av kurset vil være opplæring i fase 1, 2 og 3 av PECS, samt forberedelser før man starter opplæringen. 

Det vil bli lagt opp til aktiv deltagelse fra salen og noe gruppeoppgaver.

Foreleser

Gaute Golden-Myreng, vernepleier ved Habiliteringssenteret.

Påmelding

Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid mandag-fredag, kl. 08:00-15:00.
Telefon: 32 24 57 70

Bindende påmelding med fullstendig navn på deltakere.
Vennligst oppgi mobilnummer ved påmelding.

Kursavgift

Kurset er gratis.
Ta med nistepakke. Vi serverer kaffe og te.

Parkering

Parkering må skje på sykehusets parkeringsplasser, med parkeringsautomat. Vær derfor ute i god tid før kursstart.Fant du det du lette etter?