HELSENORGE

Akuttmottaket, Drammen sykehus

Vi gir stabiliserende førstehjelp til alle øyeblikkelig-hjelp-pasienter ved Drammen sykehus. Pasientene kommer til oss i ambulanse eller via fastlege eller legevakt. En erfaren sykepleier vurderer hvor mye det haster for den enkelte å komme til behandling. Denne systematiske sorteringen av pasientene (triagering) er viktig for å sikre at de pasientene som har størst behov for undersøkelse og behandling, får hjelp først.

 

Fant du det du lette etter?