HELSENORGE

Ortopedisk sengepost, Drammen sykehus

Vi behandler pasienter med skader og lidelser i bevegelsesapparatet. Det kan være snakk om akutte skader som for eksempel bruddskader eller planlagte operasjoner som for eksempel hofte-, kne- og ryggkirurgi.

Fant du det du lette etter?