Forskning, Drammen sykehus

Drammen sykehus har mange lokale forskningsprosjekter, og deltar også i oppdragsforskning og multisenterstudier. Forskningen har som mål å bedre pasientbehandlingen gjennom sykdomsforebygging, i tillegg til bedre diagnostisering og optimal behandling ved redusert helse. Forskerne arbeider hovedsakelig på avdelingene som behandler sykdommen som undersøkes. En liten forskningsadministrasjon bistår prosjektene.

Fant du det du lette etter?