Forskning, Drammen sykehus

Drammen sykehus har mange lokale forskningsprosjekter, og deltar også i oppdragsforskning og multisenterstudier. Forskningen har som mål å bedre pasientbehandlingen gjennom sykdomsforebygging, i tillegg til bedre diagnostisering og optimal behandling ved redusert helse. Forskerne arbeider hovedsakelig på avdelingene som behandler sykdommen som undersøkes. En liten forskningsadministrasjon bistår prosjektene.

Kontakt

E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Forskningsavdelingen
Postboks 800
3004 Drammen