Forskning, Drammen sykehus

Drammen sykehus har mange lokale forskningsprosjekter, og deltar også i oppdragsforskning og multisenterstudier. Forskningen har som mål å bedre pasientbehandlingen gjennom sykdomsforebygging, i tillegg til bedre diagnostisering og optimal behandling ved redusert helse. Forskerne arbeider hovedsakelig på avdelingene som behandler sykdommen som undersøkes. En liten forskningsadministrasjon bistår prosjektene.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Forskningsavdelingen
Postboks 800
3004 Drammen
Drammen sykehus
Besøksadresse
Dronninggata 28,3004 Drammen(Kart)
Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525 eller 32 80 30 00
Det er ikke dyrere å ringe til femsifret nummer enn til vanlig telefonnummer.
E-post
Fant du det du lette etter?