Palliativt team, Drammen sykehus

Palliativt team ved Drammen sykehus er et kompetanseteam innen lindrende behandling. Mange pasienter med livstruende sykdom vil ha behov for lindrende behandling. Lindring vil kunne oppnås ved behandling med ulike typer medikamenter, samtaler og praktisk bistand fra ulike helsearbeidere. Palliativt team er også bindeledd mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten, og hjelper blant annet til med å koordinere helsetjenester når pasienten skrives ut fra sykehuset.

Fant du det du lette etter?