HELSENORGE

Variantanalyse for SARS-CoV-2 i Vestre Viken

Fra uke 8 i 2021 innfører vi variantanalyse (mutasjonsscreening) av positive SARS-CoV-2 (Koronavirus) ved Mikrobiologisk seksjon, Drammen.

Analysen som innføres er en PCR-analyse som undersøker for de kjente britiske, sørafrikanske og brasilianske mutasjonsvariantene.

 • Positivt utslag indikerer hvorvidt isolatene tilhører de spesifikke mutasjonsvariantene.

 • Negativt resultat indikerer at viruset er «villtype» eventuelt en annen mutasjon enn de vi undersøker for.

Analysen kan ikke skille mellom sørafrikansk og brasiliansk variant, men indikere at isolatet tilhører en av de.

Navnet på variantanalysen er «Us-SARS-CoV-2 RNA (variant)» og de forskjellige svaralternativene vil i starten være:

 • Ikke påvist.
  Negativ screening for britisk, sørafrikansk og brasiliansk mutasjonsvariant.

 • 501Y.V1 mulig. 
  Resultatet indikerer britisk mutasjonsvariant (501Y.V1/B.1.1.7), men B.1.525 er også en mulighet. Isolatet blir videresendt for sekvensering og endelig konklusjon.

 • 501Y.V2/501Y.V3 mulig.
  Resultatet indikerer sørafrikansk (501Y.V2/B.1.351) eller brasiliansk (501Y.V3/P.1.) mutasjonsvariant. Isolatet blir videresendt for sekvensering og endelig konklusjon.

 • Inkonklusiv.
  Undersøkelse for mutasjonsvariant er ikke mulig ved lav virusmengde.

NB! Variantanalysen kan i løpet av relativt kort tid bli endret og tilpasset til ny smittesituasjon i Norge.

Analysesvar:

 • Analysesvaret følger samme prøvenummer som den primære SARS-CoV-2-analysen, og vil også være synlig i kjernejournal og på helsenorge.no.

 • Vår varslingsplikt er knyttet til primær SARS-CoV-2-diagnostikk, og svar på variantanalyse formidles kun skriftlig/elektronisk.

 • Vi utfører analysen hver mandag, onsdag og fredag.

 • Svar på den primære SARS-CoV-2-analysen går ut som foreløpige svar og vil ikke bli forsinket pga. dette.

 • Alle positive SARS-CoV-2 med positivt utslag i variantanalysen videresendes inntil videre for sekvensering og endelig konklusjon.

 • Ved negativ svar på variantanalyse vil prøvene likevel kunne sendes til sekvensering på forespørsel. Ved et slikt behov kan vi kontaktes på dagtid, alle hverdager på vakttelefon for våre leger: 32 80 42 94.