Hvalstadåsen døgnseksjon, Asker DPS

Vi er en døgnseksjon som gir behandlingstilbud til personer med psykiske lidelser i aldersgruppen 18-30 år fra alle kommunene i Vestre Vikens. Vi har ni plasser og behandlingstiden er fra ett halvt til to år.

Les mer om Hvalstadåsen døgnseksjon, Asker DPS

Hvalstadåsen døgnseksjon, Asker DPS

Målgrupper
Pasienter med en psykoselidelse som er utredet og trenger videre behandling og rehabilitering.
Pasienter med en psykoselidelse som kommer fra akuttavdeling, utredningsavdeling eller poliklinikker og trenger døgnobservasjon, stabilisering og opptrening av funksjoner.
Pasienter med en affektiv lidelse eller annen alvorlig psykisk lidelse og samtidig funksjonsfall.
Pasienter som kan dra nytte av behandling i et fellesskap med andre unge og kan være uten bemanning om natten.

Behandling og mål
Vi tilbyr pasientbehandling i et strukturert bofellesskap hvor vi vektlegger å trene på relasjoner, bevisstgjøre og endre eget tanke- og handlingsmønster, øke kunnskap om egen sykdom samt det å gjøre nye positive erfaringer. Dette gjøres individuelt og i gruppe, ved familiesamarbeid, praktiske gjøremål samt ved miljøterapeutiske tiltak. Pasientene formulerer behandlingsmålene og deltar i behandlingsmøtene.

I siste del av oppholdet fokuserer vi på utflytting i bolig og tilpasset aktivitet, for eksempel hjelp til å fullføre skolegang eller starte i egnet jobb.

Kontakt

Oppmøtested
Hvalstadåsen 6, 1395 Hvalstad                                              
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67 50 28 50 / 67 50 28 51
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Hvalstadåsen

Besøksadresse
Hvalstadåsen 6(Google maps)
1395 Hvalstad
Telefon
03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten