Poliklinikk for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS), Asker DPS

Vi utreder og behandler personer mellom 15 og 30 år fra Asker, Hurum og Røyken som har, eller står i fare for å utvikle, psykoselidelse. Vi har spesiell kompetanse på ungdom med symptomer på tilbaketrekning, og fokuserer på en rask og fleksibel tilnærming, familiesamarbeid og forebygging. Alle kan ta kontakt for råd og veiledning fra oss.

Mer om tidlig intervensjon ved psykose

Poliklinikk for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS), Asker DPS

 
(TIPS) Tidlig intervensjon ved psykose er et tilbud til unge som er i ferd med å utvikle en psykisk lidelse.

Hvorfor kontakte oss?

Ungdomstiden og tidlig voksenliv er en periode da det skjer mange endringer og du kan oppleve mye stress. Det er ikke uvanlig å få ulike reaksjoner på dette, og de fleste går over av seg selv. Men enkelte ganger utvikler problemene seg til mer alvorlige plager som krever behandling. Noen kan få det som kalles en psykose, da man ofte føler seg forvirret og opplever virkeligheten annerledes enn andre.

Ikke vær redd for å ta kontakt

Mange nøler med å søke hjelp selv om de har mistanke om at noe er galt.
Grensene mellom det man selv klarer å mestre og problemer man trenger hjelp til er ofte uklare. 
Hos TIPS kan du få avklart om det du sliter med er noe du bør behandles for og hvem som kan hjelp deg.
Ikke vær redd for å ta kontakt. Erfaring viser at god behandling hjelper.
Kontaktinfo finner du under avsnittet «Kontakt» litt ned på denne siden.

Hvem kan vi hjelpe?

Tilbudet er for alle mellom 15 og 30 år som bor i Asker, Røyken eller Hurum. Er du bekymret for din egen eller en venns psykiske helse, kan ringe oss og få råd og hjelp.

Hva kan vi hjelpe med?

  • Finne ut mer av hva som er vanskelig for deg (utredning)
  • Finne best mulig behandling (samtale, hjelp med skole/jobbsituasjon og evt. medisiner)
  • Hjelp til din familie eller pårørende

Hvis du blir tilbudt hjelp hos TIPS skal du slippe å forholde deg til mange forskjellige behandlere og vi kan følge deg opp så lenge det er nødvendig.  Behandlingen starter alltid med en samtale hos oss.


Trenger du hjelp til å kontakte oss, eller hvis du tenker at dette kan være nyttig for deg så snakk med helsesykepleieren ved skolen din, fastlegen eller andre du har kontakt med i helsetjenesten. Du kan også ringe oss direkte.

Koster det noe?

Behandlingen er gratis/koster kr. ???

Reisekostnader

Du kan få dekket utgifter til reisen til og fra time hos oss. Spør oss om dette når du kommer.

Du kan lese mer om muligheter og rettigheter ved pasientreiser her

 

Her kan du lese om behandlingsprogram for psykoselidelser hos barn og ungdom

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i Stasjonskvartalene (Skysstasjonen 11) i Asker sentrum. Inngang fra gateplan, oppgang B.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 66 75 16 65
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Skysstasjonen i Asker
Besøksadresse
Skysstasjon 11B(Kart)
1383 Asker
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel.

 I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta evt. med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Har du fått frikort? Husk å ta det med til timen

Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort hos helsenorge.no

Ta med bankkort
Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss.

Dekning av reiseutgifter

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Koronavirus / Coronavirus - hjelp oss å hindre smitte

Koronavirus / Coronavirus

Andre virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

  • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
  • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
  • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

Fant du det du lette etter?