Sikta døgnseksjon, Asker DPS

Vi er en døgnavdeling for voksne personer med psykiske lidelser. Vi tar i mot pasienter fra Asker, Røyken og Hurum.

Les mer om Sikta døgnseksjon, Asker DPS

Sikta døgnseksjon, Asker DPS

Vi har to poster med til sammen 22 pasientplasser.
Post 1 tar i mot planlagte innleggelser for utreding og behandling.
Post 2 har akutt/krisefunksjon med kortvarig stabiliserende behandling.

Vi har også en brukerstyrt plass for pasienter som tidligere har vært til behandling hos oss.

 

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Røykenveien 170 i Asker. Se lenken til høyre.                                          
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67 50 28 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Sikta

Besøksadresse
Røykenveien 170(Google maps)
1386 Asker

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten