Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Utredningsseksjon for unge, Hvalstadåsen (USUH) er en åpen døgnseksjon. Vi tilbyr utredning og behandling til unge voksne med debuterende alvorlig psykisk sykdom og stort funksjonsfall. Vi tar imot pasienter fra Bærum, Asker, Røyken og Hurum kommuner.

Les mer om Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Målgruppen vår er unge voksne i alderen 18-30 år, som har debuterende psykotiske lidelser eller behov for ytterligere/ny utredning. Tilbudet gjelder også for pasienter med alvorlig affektive tilstander og/eller vanskelig diagnostiserbare tilstander.

Vi har seks døgnplasser der pasientene oppholder seg i ca. to måneder. Vi kan besøke pasienten hjemme (ambulering) i for- og etterkant av innleggelse, etter hans/hennes behov. I tillegg har vi et dagtilbud for inntil to pasienter per dag.

Behandling og mål:

  • Utredningen har som mål å finne frem til riktig diagnose(r), funksjonsbeskrivelse og anbefaling for videre oppfølging etter utskrivelse.
  • Behandlingen har som mål å redusere symptomer, forbedre og gjenvinne tapt funksjonsevne, og hindre tilbakefall. Vurdering av medisiner blir gjort i samarbeid med pasienten.
  • Vi utarbeider en behandlingsplan i samarbeid med pasienten og hans/hennes behandlingsteam.
  • Vi arbeider etter en kognitiv modell for behandling av psykoser. Modellen har god vitenskapelig dokumentasjon på behandling. Særlig for personer som får psykosesykdom for første gang, og med best effekt på følgetilstander som angst, depresjon og selvmordsfare.

Vi tilbyr også:

  • Dialogbasert undervisning til pasientene to ganger per uke. Tilbudet er til både døgn- og dagpasienter.
  • Samtaler for pårørende, både individuelt og sammen med pasienten.

Vi som jobber ved USUH har videreutdanning i psykisk helsearbeid; vi er hjelpepleiere, pedagoger, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og sykepleiere, psykiater, lege i spesialisering (LIS) og psykolog.

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 66 75 15 80 / 66 75 16 81 / 976 04 980
mandag - fredag kl. 08:00-15:30
Sentralbordet er tilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Hvalstadåsen 6
Besøksadresse
Hvalstadåsen 6(Kart)
1395 Hvalstad
Telefon
03525

Praktisk informasjon

Hjelp oss å hindre smitte

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

  • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
  • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
  • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.