Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Utredningsseksjon for unge, Hvalstadåsen (USUH) er en åpen døgnseksjon. Vi tilbyr utredning og behandling til unge voksne med debuterende alvorlig psykisk sykdom og stort funksjonsfall. Vi tar imot pasienter fra Bærum, Asker, Røyken og Hurum kommuner.

Les mer om Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Målgruppen vår er unge voksne i alderen 18-30 år, som har debuterende psykotiske lidelser eller behov for ytterligere/ny utredning. Tilbudet gjelder også for pasienter med alvorlig affektive tilstander og/eller vanskelig diagnostiserbare tilstander.

Vi har seks døgnplasser der pasientene oppholder seg i ca. to måneder. Vi kan besøke pasienten hjemme (ambulering) i for- og etterkant av innleggelse, etter hans/hennes behov. I tillegg har vi et dagtilbud for inntil to pasienter per dag.

Behandling og mål:

  • Utredningen har som mål å finne frem til riktig diagnose(r), funksjonsbeskrivelse og anbefaling for videre oppfølging etter utskrivelse.
  • Behandlingen har som mål å redusere symptomer, forbedre og gjenvinne tapt funksjonsevne, og hindre tilbakefall. Vurdering av medisiner blir gjort i samarbeid med pasienten.
  • Vi utarbeider en behandlingsplan i samarbeid med pasienten og hans/hennes behandlingsteam.
  • Vi arbeider etter en kognitiv modell for behandling av psykoser. Modellen har god vitenskapelig dokumentasjon på behandling. Særlig for personer som får psykosesykdom for første gang, og med best effekt på følgetilstander som angst, depresjon og selvmordsfare.

Vi tilbyr også:

  • Dialogbasert undervisning til pasientene to ganger per uke. Tilbudet er til både døgn- og dagpasienter.
  • Samtaler for pårørende, både individuelt og sammen med pasienten.

Vi som jobber ved USUH har videreutdanning i psykisk helsearbeid; vi er hjelpepleiere, pedagoger, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og sykepleiere, psykiater, lege i spesialisering (LIS) og psykolog.

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 66 75 15 80 / 66 75 15 81 / 97 60 49 80
mandag - fredag kl. 08:00-15:30
Sentralbordet er tilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Hvalstadåsen 6
Besøksadresse
Hvalstadåsen 6(Kart)
1395 Hvalstad
Telefon
03525

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel.

 I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta evt. med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Har du fått frikort? Husk å ta det med til timen

Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort hos helsenorge.no

Ta med bankkort
Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss.

Dekning av reiseutgifter

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Koronavirus / Coronavirus - hjelp oss å hindre smitte

Koronavirus / Coronavirus

Andre virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

  • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
  • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
  • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

Fant du det du lette etter?