Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Utredningsseksjon for unge, Hvalstadåsen (USUH) er en åpen døgnseksjon. Vi tilbyr utredning og behandling til unge voksne med debuterende alvorlig psykisk sykdom og stort funksjonsfall. Vi tar imot pasienter fra Bærum, Asker, Røyken og Hurum kommuner.

Les mer om Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Utredningsseksjon for unge - Hvalstadåsen, Asker DPS

Målgruppen vår er unge voksne i alderen 18-30 år, som har debuterende psykotiske lidelser eller behov for ytterligere/ny utredning. Tilbudet gjelder også for pasienter med alvorlig affektive tilstander og/eller vanskelig diagnostiserbare tilstander.

Vi har seks døgnplasser der pasientene oppholder seg i ca. to måneder. Vi kan besøke pasienten hjemme (ambulering) i for- og etterkant av innleggelse, etter hans/hennes behov. I tillegg har vi et dagtilbud for inntil to pasienter per dag.

Behandling og mål:

  • Utredningen har som mål å finne frem til riktig diagnose(r), funksjonsbeskrivelse og anbefaling for videre oppfølging etter utskrivelse.
  • Behandlingen har som mål å redusere symptomer, forbedre og gjenvinne tapt funksjonsevne, og hindre tilbakefall. Vurdering av medisiner blir gjort i samarbeid med pasienten.
  • Vi utarbeider en behandlingsplan i samarbeid med pasienten og hans/hennes behandlingsteam.
  • Vi arbeider etter en kognitiv modell for behandling av psykoser. Modellen har god vitenskapelig dokumentasjon på behandling. Særlig for personer som får psykosesykdom for første gang, og med best effekt på følgetilstander som angst, depresjon og selvmordsfare.

Vi tilbyr også:

  • Dialogbasert undervisning til pasientene to ganger per uke. Tilbudet er til både døgn- og dagpasienter.
  • Samtaler for pårørende, både individuelt og sammen med pasienten.

Vi som jobber ved USUH har videreutdanning i psykisk helsearbeid; vi er hjelpepleiere, pedagoger, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og sykepleiere, psykiater, lege i spesialisering (LIS) og psykolog.

Kontakt

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 66751580 / 66751681 / 97604980
mandag - fredag kl. 08:00-15:30
Sentralbordet er tilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Hvalstadåsen 6
Besøksadresse
Hvalstadåsen 6(Google maps)
1395 Hvalstad
Telefon
03525

Praktisk informasjon

Har du vært i utlandet?

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året? Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.