Utredningsseksjonen for unge, Asker DPS

Vi gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til 30 år. Felles for disse er at de har et stort funksjonsfall på grunn av debuterende psykisk sykdom.

Les mer om Utredningsseksjonen for unge, Asker DPS

Utredningsseksjonen for unge, Asker DPS

Tilbudet vårt er basert på faglig kunnskap med kognitiv tilnærming, har vekt på psykoedukasjon og tilpasses individuelt.

Gjennomsnittlig behandlingstid er tre til seks måneder og vi har åtte døgnplasser.
Pasientene tas imot etter søknad fra fastlege, polikliniske enheter, andre døgnseksjoner ved DPS-ene eller akuttavdelingen. Vi mottar søknader både fra ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.

Teamet vårt består av overlege, psykolog, ergoterapeut, sosionom, fysioterapeut, psykiatriske hjelpepleiere, psykiatriske sykepleiere og pedagoger. Sykehusprest er tilgjengelig ved behov.

Målsetting for oppholdet
Utredning og behandling av pasientens psykiske vansker.
Individuelt tilrettelagt behandlingstilbud som skal redusere opplevelse av lidelse, fremme muligheten til positiv vekst ved å styrke sosiale og hverdagslivets ferdigheter, forbedre og gjenvinne tapt funksjonsevne, øke tillit til egen og andres betydning i relasjon i samhandling og mestring og forhindre tilbakefall.

Vi ønsker et best mulig samarbeid med de nærmeste pårørende. Så raskt som mulig etter innleggelsen kaller vi derfor inn til et informasjonsmøte.

Behandlings- og utredningsmetoder
Vi tilbyr kognitiv miljøterapi, utredningsmetoder som består av undersøkelser, tester, samtaler og prøver, individuelle samtaler ukentlig med individualbehandler og miljøbehandler, familiesamtale ca. hver sjette uke, familieundervisning fem kvelder pr. semester, medikamentell behandling, ulike gruppeaktiviteter, fysisk trening/fysioterapi, ergoterapi og undervisning.

Alle pasientene har en individuell behandler (lege eller psykolog) og to miljøbehandlere (psykiatrisk sykepleier, psykiatrisk hjelpepleier eller pedagog).
I samarbeid med pasienten blir det utarbeidet en behandlingsplan og ukeplan.
Vi kan ved behov etablere kontakt med blant annet hjemmesykepleiere, dagsenter, poliklinikk, samt tilby veiledning og tilrettelegging i egen bolig.

Kontakt

Oppmøtested
Strandveien 35 på Blakstad. Vi holder til i to hvite bygninger på høyden til høyre når man kommer inn på sykehusområdet på Blakstad.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 66751620
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Blakstad, bygg 23/24
Besøksadresse
Strandveien 35(Google maps)
1392 Vettre
Telefon
Sentralbord: 03525
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.