Seksjon for avgiftning, Drammen

Vi tilbyr avgiftning/avrusning av personer fra pågående bruk av rusmidler.

Les mer om Seksjon for avgiftning, Drammen

Seksjon for avgiftning, Drammen

Avgiftning innebærer bruk av stabiliserende legemidler for i størst mulig grad lindre pasientens abstinenssymptomer.
Behandlingen, som varer i inntil tre uker, gis som forberedelse til videre rusbehandling eller som enkeltstående skadereduserende tiltak.

Vi har til sammen 14 behandlingsplasser, hvorav ti plasser er for ordinær avrusing, en plass disponeres av Klinikk for psykisk helse og rus, to plasser er avsatt til behandling av pasienter innlagt under tvang og ytterligere en plass er for eventuell avlastning for andre seksjoner i Avdeling for rus og avhengighet.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Hauges gate 89A i Drammen. Vis a vis Fylkeshuset og Drammen legevakt.
Alle besøkende bes henvende seg i resepsjonen.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 86 17 00 / Vaktrom: 32 86 17 90
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Hauges gate 89 A, Drammen

Besøksadresse
Hauges gate 89 A(Google maps)
3019 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten