Bjerketun ungdomsseksjon

Vi er en psykiatrisk døgninstitusjon for barn og unge (0-18 år) med alvorlige psykiske lidelser. Vi har hele Vestre Viken som opptaksområde.

Les mer om Bjerketun ungdomsseksjon

Bjerketun ungdomsseksjon

Vi tilbyr primært langtidsbehandling for innlagte barn og unge med alvorlige psykiske lidelser, sammensatt problematikk og lavt funksjonsnivå.

Pasientene blir henvist til oss fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, eller fra en av de andre seksjonene i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Vi tilbyr behandling etter anerkjente metoder.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Sopelimskroken 14 på Slependen.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67 52 37 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Bjerketun

Besøksadresse
Sopelimskroken 14(Google maps)
1341 Slependen
Telefon
03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten