Nevropsykiatrisk team, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Vi tilbyr utredning av barn og unge (0-18 år) fra hele Vestre Vikens opptaksområde. Pasienter blir henvist til oss fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poiklinikk i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, eller fra øvrige seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Les mer om Nevropsykiatrisk team, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Nevropsykiatrisk team, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Vi tilbyr utredning av barn og unge med store og sammensatte vansker, hvor det er rimelig å anta et nevrobiologisk grunnlag for vanskene, eller hvor det er kjent hjerneskade, eventuelt mer sjeldne tilstander.

Vi legger vekt på tilpassede opplæringsprogram for foreldre.
Autismespekterforstyrrelser er et av våre satsingsområder.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Valbrottveien 17 på Åssiden i Drammmen. Henvendelse i resepsjonen, rett på innsiden av hovedinngangen. 
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 86 16 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Valbrottveien 17, Drammen

Besøksadresse
Valbrottveien 17(Google maps)
3024 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten