Dr. Høsts vei døgnseksjon, Bærum DPS

Vi er en åpen allmennpsykiatrisk døgnseksjon tilknyttet Bærum DPS. Vi tar imot pasienter med et bredt spekter av psykiatriske diagnoser og mottar pasienthenvisninger fra poliklinikker, fastleger og akuttpsykiatrisk avdeling. Alle innleggelser skjer på frivillig grunnlag.

Les mer om Dr. Høsts vei døgnseksjon, Bærum DPS

Dr. Høsts vei døgnseksjon, Bærum DPS

Seksjonen vår består av tre poster:
• Post 1: 5-døgnspost
• Post 2: Krise/akuttpost
• Post 3: Stabiliseringspost

Behandlingstilbudet
• Behandlingstilbudet vårt omfatter observasjon, utredning og behandling i form av individualterapi, medikasjon, miljøterapi, gruppebehandling, psykososiale tiltak og fysioterapi.
• Behandlergruppen består av overleger, psykologspesialister, psykologer og leger i spesialisering.
• Miljøpersonalet er tverrfaglig sammensatt med hovedvekt på spesialsykepleiere, sykepleiere og miljøterapeuter. Sosionom og fysioterapeut er knyttet til postene.
• Vi legger vekt på samarbeid med pårørende og samhandling med kommunehelsetjenesten.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Dr. Høsts vei 35 på Gjettum.                                                    
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67 81 78 10
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Dr. Høsts vei

Besøksadresse
Dr. Høsts vei 35-39(Google maps)
1346 Gjettum
Telefon
03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten