Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Bærum DPS

Vi tilbyr pasientbehandling av voksne med alvorlig psykisk lidelse, som er ferdig førstegangsutredet og som har gjennomført første behandlingsfase.

Les mer om Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Bærum DPS

Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Bærum DPS

Vår målgruppe er pasienter som fortsatt har en betydelig funksjonsnedsettelse og som oftest trenger koordinert oppfølging fra psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten.
Dette inkluderer pasienter med betydelig funksjonsnedsettelse som følge av dobbeltdiagnoseproblematikk (alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk).

Vi har som målsetting å vedlikeholde eller øke funksjonsnivå og livskvalitet for pasientene, gjennom å tilby erfarings- og kunnskapsbasert behandling i samsvar med internasjonale og nasjonale retningslinjer.
Vi samhandler med kommunen, NAV og andre involverte aktører på en måte som skal gi en best mulig samlet tjeneste.
Vi overføre kompetanse via veiledning, og bistår samarbeidspartnere ved kompliserte vurderinger.
Vi fokusere på å begrense reinnleggelser i psykiatrisk sykehus, styrke brukermedvirkningen og bruk av pårørende som ressurs.
Vi bruker minst mulig tvang i behandlingen.

Kontakt

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67 81 43 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten