Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Bærum DPS

Vi tilbyr pasientbehandling av voksne med alvorlig psykisk lidelse, som er ferdig førstegangsutredet og som har gjennomført første behandlingsfase.

Les mer om Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Bærum DPS

Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Bærum DPS

Vår målgruppe er pasienter som fortsatt har en betydelig funksjonsnedsettelse og som oftest trenger koordinert oppfølging fra psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten.
Dette inkluderer pasienter med betydelig funksjonsnedsettelse som følge av dobbeltdiagnoseproblematikk (alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk).

Vi har som målsetting å vedlikeholde eller øke funksjonsnivå og livskvalitet for pasientene, gjennom å tilby erfarings- og kunnskapsbasert behandling i samsvar med internasjonale og nasjonale retningslinjer.
Vi samhandler med kommunen, NAV og andre involverte aktører på en måte som skal gi en best mulig samlet tjeneste.
Vi overføre kompetanse via veiledning, og bistår samarbeidspartnere ved kompliserte vurderinger.
Vi fokusere på å begrense reinnleggelser i psykiatrisk sykehus, styrke brukermedvirkningen og bruk av pårørende som ressurs.
Vi bruker minst mulig tvang i behandlingen.

Kontakt

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67814300
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Kredittkassegården i Sandvika
Besøksadresse
Rådmann Halmrasts vei 7(Google maps)
1337 Sandvika
Telefon
Sentralbord: 03525 ; Poliklinikk 1, 3 etg: 67814350 ; Poliklinikk 1, 4 etg: 67814300 ; Poliklinikk 2: 67814330 .

Praktisk informasjon

Har du vært i utlandet?

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året? Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.