Samhandlingsteamet i Bærum

Vi er et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og som helt eller delvis mangler tilbud fra det ordinære tjenesteapparatet.

Les mer om Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum

Vi er et tverrfaglig sammensatt team med ansatte fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Vi driver oppsøkende tilnærming, kartlegger og vurderer brukerens totale livssituasjon med fokus på bosituasjon, levekår, arbeid og nettverk.
Vi bistår med etablering av kommunens ordinære tjenester og koordinerer psykiatrisk behandling/integrert rusbehandling etter individuelle behov. 
Vi tilbyr også veiledning og rådgivning til det øvrige tjenesteapparatet.

Alle kan ta kontakt via telefon eller skriftlig henvendelse.

Kontakt

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67 81 43 00 / 913 80 512
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten