Akuttseksjonen, Drammen DPS

Vil tilbyr både akutt poliklinisk behandling og akutt døgnbehandling.

Les mer om Akuttseksjonen, Drammen DPS

Akuttseksjonen, Drammen DPS

Vår oppgave er å hjelpe mennesker i akutt psykisk krise og kartlegge pasientens situasjon, behov, ressurser og nettverk som kan danne grunnlag for videre behandling og tilbud.
Vår døgnbehandling har åtte plasser.
Alle pasienter må ha henvisning.

Våre akutte døgnbehandlingsplasser har egen inngang i bygg G ved Psykiatrisk avdeling Lier.

Kontakt

Oppmøtested

Akuttseksjonens poliklinikk holder til i Øvre Strandgate 2 i Drammen sentrum. Inngang fra gateplan mot Drammenselva.  Alle besøkende bes henvende seg i resepsjonen i 2. etasje.
Akutt døgnbehandling holder til i 2. etasje i bygg G ved Psykiatrisk avdeling Lier.Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 86 18 00 / Døgnbehandling: 32 80 43 98
mandag08.00-20.00
tirsdag08.00-20.00
onsdag08.00-20.00
torsdag08.00-20.00
fredag08.00-20.00
Ved akutte henvendelser ring Vestre Vikens sentralbord: 03525. Ved akutt fare for liv og helse vennligst ring 113.
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen