Thorsberg døgnseksjon, Drammen DPS

Vi tilbyr døgntjenester til voksne personer med psykisk sykdom.

Les mer om Thorsberg døgnseksjon, Drammen DPS

Thorsberg døgnseksjon, Drammen DPS

Vi har tre allmenpsykiatriske poster med til sammen 30 døgnplasser. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper. Vi har tre brukerstyrte plasser.

Vi tilbyr planlagte innleggelser til utredning og behandling etter henvisning fra lege/psykolog.

Vi samarbeider tett med det øvrige psykiatriske behandlingstilbudet i Vestre Viken, samt kommunale instanser.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Torsbergveien 20 i bydelen Konnerud i Drammen, like ved Konnerudhallen og Konnerudsenteret.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 88 83 00
mandagHele døgnet
tirsdagHele døgnet
onsdagHele døgnet
torsdagHele døgnet
fredagHele døgnet
lørdagHele døgnet
søndagHele døgnet
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Thorsberg

Besøksadresse
Torsbergveien 20(Google maps)
3032 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten