Strandveien boliger, Blakstad

Strandveien boliger er en kommunal tjeneste for Asker og Bærum kommuner. Vi sørger for tett oppfølging av beboere med alvorlig psykisk lidelse.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i egne boliger på Blakstad. Administrasjonen holder til i bygg 13. All henvendelse, både til boliger og til administrasjonen, skjer ved henvendelse til administrasjonen.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Administrasjon: 952 02 578 / Vakttelefon: 477 03 570 / Vaktrom 1: 66 75 11 63 / Vaktrom 2: 66 75 14 30 /
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Blakstad, Strandveien 48 a-d
Besøksadresse
Strandveien 48 a-d(Google maps)
1392, Vettre
Telefon
Sentralbord: 03525