Akuttseksjon I, Lier

Vi er en lukket akuttpsykiatrisk seksjon med øyeblikkelig hjelp-ansvar for alvorlig syke mennesker.

Les mer om Akuttseksjon I, Lier

Akuttseksjon I, Lier

Vår primære funksjon er å ivareta alvorlig syke mennesker, tilby beskyttelse og omsorg,  samt å utrede og behandle mennesker i krise.

Hovedgruppen av våre pasienter har en psykoselidelse, ofte kombinert med rusproblemer. 

Vi har ti sengeplasser, hvorav fire er skjermede.


Akuttseksjon 1 er

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i bygg G. Dette er det gule bygget som ligger innerst på sykehusområdet i Lier. Inngang og ringeklokke finner du ved glassdøren ved inngangsrampen.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Vaktrom: 32 80 43 82
mandagTilgjengelig hele døgnet.
tirsdagTilgjengelig hele døgnet.
onsdagTilgjengelig hele døgnet.
torsdagTilgjengelig hele døgnet.
fredagTilgjengelig hele døgnet.
lørdagTilgjengelig hele døgnet.
søndagTilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen