Mottaksseksjonen, Lier

Vi er et lukket psykiatrisk akuttmottak som tilbyr hjelp til mennesker i akutte kriser.

Les mer om Mottaksseksjonen, Lier

Mottaksseksjonen, Lier

Vår oppgave er å kartlegge pasientens behov for videre behandling og oppfølging, i forbindelse med psykisk helse.

Vi er bemannet med leger, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og assistenter. I tillegg er også sykehusprest, psykolog og sosionom tilgjengelig.

Våre nærmeste samarbeidsparter er Akuttseksjon 1 og Akuttseksjon 2 .
I tillegg samarbeider vi med andre seksjoner og distriktspsykiatriske sentre i Vestre Viken, samt helse-, omsorg og sosialtjenestene i kommunene.

Våre besøkstider er kl. 16.30-21.00 på hverdager, og hele dagen i helgene. Ring oss gjerne på forhånd.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i eget bygg i tilknytning til bygg G, innerst på sykehusområdet i Lier. Inngangen er midt på bygget, til venstre for hovedinngangen til bygg G.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 80 42 77
mandag - søndag Tilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen