Seksjon for psykosebehandling B, Lier

Vi tar i mot pasienter over 18 år med vedvarende psykoselidelse og med betydelig funksjonsnedsettelse. Vi tilbyr behandling for denne målgruppen for hele befolkningen i Vestre Viken.

Les mer om Seksjon for psykosebehandling B, Lier

Seksjon for psykosebehandling B, Lier

Vi er en lukket seksjon med 12 døgnplasser, som er godkjent for tvungent psykisk helsevern for personer over 18 år.

Målgruppen omfatter mennesker med vedvarende psykoselidelse og med betydelig funksjonsnedsettelse.

Fokus hos oss er brukermedvirkning, pårørendesamarbeid og utstrakt samhandling med eksterne samarbeidspartnere.

Behandlingen skjer i tverrfaglige team. Den individuelle behandlingen kjennetegnes ved relasjonsorientert miljøterapi og psykoedukasjon (pasientene blir undervist i den psykiske sykdommen) med tanke på mestring.

Vi har fokus på recoveryorientert praksis. (Recovery = Bedringsprosesser som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser.)

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i første etasje i bygg H på sykehusområdet i Lier. Det røde mursteinsbygget ligger nederst til høyre på området. Inngang til venstre.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32804408
mandag - søndag Tilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Lier, bygg H - inngang psykosebehandling
Besøksadresse
Fossveien 27(Google maps)
3400 Lier
Telefon
Sentralbord: 03525
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.