Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

Koordinerende enhet i Vestre Viken kan veilede deg som har bruk for rehabiliterings- eller habiliteringstjenester. Vi har oversikt over hvilke tilbud som finnes i vårt foretak og i regionen. Vi har også god kontakt med kommunene i vårt område.

Se kontaktinformasjon til koordinerende enheter

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

Les om habilitering og rehabilitering i Vestre Viken

Hvem kan kontakte Koordinerende enhet?

Alle som har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, individuell plan og læring og mestring i Vestre Viken helseområde kan kontakte oss. Det gjelder både pasienter, pårørende, kommunehelsetjenesten og ansatte ved foretaket.

Kontaktinformasjon Vestre Viken

Samhandlingssjef Christine Furuholmen

Vi har et reHabiliteringsnettverk på tvers av klinikker og avdelinger i Vestre Viken som også kan kontaktes direkte dersom du vet hvilket fagområde du har spørsmål rundt.

Du kan ringe sentralbordet i Vestre Viken og bli satt over til personen du ønsker kontakt med.

Telefon sentralbord: 03525

Lærings- og mestringssenteret DrammenKurt Kleppe Josefsen, koordinator
HabiliteringssenteretMarit-Helen Tollefsen, spesialrådgiver/koordinator
Bærum sykehusChristine Furuholmen, samhandlingssjef
Ortopedisk avdeling, BærumIda Trulsvik Holmefjord, avdelingssykepleier 
Kirurgisk avdeling, BærumRandi Andreassen, avdelingssjef
Medisinsk avdeling, BærumErik Hauge Engebretsen, seksjonsoverlege  
Drammen sykehusIngvild O. Andersen, samhandlingssjef
Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering, DrammenAnne K. Müller, rådgiver
Kongsberg sykehusKnut Runar Knutsen, samhandlingssjef
Akutt slagrehabilitering KongsbergEspen Røste, avdelingssjef
Ringerike sykehusIngeborg H. Rinnaas, samhandlingssjef
Rehab.avd. RingerikeGrete Heggheim, avdelingsleder
Psykisk helse og rusMette Ryan, kvalitetssjef

Regional koordinerende enhet

I Helse Sør-Øst er det Sunnaas sykehus som driver den regionale koordinerende enheten for rehabilitering.

Les om regional koordinerende enhet på sunnaas.no

Kontaktinformasjon kommunene

Asker

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 03525
Klikk på lenken over for kontaktinformasjon til koordinerende enhet i Vestre Viken og lenker til kommunene.
Fant du det du lette etter?