HELSENORGE

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger / sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger  som konsulenter på sykehusene. PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.

Fant du det du lette etter?