Samhandlingsenheten

Vi skal bidra til at Vestre Viken når samhandlingsreformens hovedmål. Vi tar utgangspunkt i samhandlingsreformen og skal ivareta samhandling mellom helseforetaket, kommuner, fastleger, brukere og andre samarbeidsaktører.

Ansvaret for oppfølging av samhandlingsreformen ligger hos samhandlingssjefen i Vestre Viken. Ansvaret for oppfølging lokalt ligger hos de lokale samhandlingssjefene ute på sykehusene.

Les mer om Samhandlingsenheten

Samhandlingsenheten

 
Samhandlingssjef Bærum sykehus

Christine Furuholmen
E-post: christine.furuholmen@vestreviken.no
Mobil: 480 82 704
Christine Furuholmen er også overordnet samhandlingssjef.

Samhandlingssjef Kongsberg sykehus

Knut Runar Knutsen
E-post: knut.runar.knutsen@vestreviken.no
Mobil: 902 35 393

Samhandlingssjef Ringerike sykehus

Ingeborg H. Rinnaas
E-post: Ingeborg.Rinnaas@vestreviken.no
Mobil:  419 22 362

Samhandlingssjef Drammen sykehus

Ingvild Olstad Andersen
E-post: ingvild.olstad.andersen@vestreviken.no
Mobil: 464 13 311

Praksiskonsulenter 

Vestre Viken har også praksiskonsulenter som blant annet jobber med informasjon, utdanning og forbedring.
Praksiskonsulentordningen er et viktig bindeledd mellom fastlegene og sykehuset.

 

Les mer om samhandling i Vestre Viken

Kontaktinformasjon

Telefon
Samhandlingssjef Christine Furuholmen: 48 08 27 04
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praksiskonsulenterhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandlingsenheten/praksiskonsulenterPraksiskonsulenter

Fant du det du lette etter?