Samhandlingsenheten

Vi skal bidra til at Vestre Viken når samhandlingsreformens hovedmål. Vi tar utgangspunkt i samhandlingsreformen og skal ivareta samhandling mellom helseforetaket, kommuner, fastleger, brukere og andre samarbeidsaktører.

Ansvaret for oppfølging av samhandlingsreformen ligger hos samhandlingssjefen i Vestre Viken. Ansvaret for oppfølging lokalt ligger hos de lokale samhandlingssjefene ute på sykehusene.

Fant du det du lette etter?