Helsenorge

Samhandlingsenheten

Vi skal bidra til at Vestre Viken når intensjonene for helsefelleskapene og skal ivareta samhandling mellom helseforetaket, kommuner, fastleger, brukere og andre samarbeidsaktører. Ansvaret for oppfølging av helsefelleskap ligger hos samhandlingssjefen i Vestre Viken. Ansvaret for oppfølging lokalt ligger hos de lokale samhandlingssjefene ute på sykehusene.

Fant du det du lette etter?