Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger/sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger  som konsulenter på sykehusene. PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.

Se oversikt over alle praksiskonsulenter

Praksiskonsulenter

Bærum

Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.

Axel-Einar Mathiesen, Kirurgisk avdeling, 20 %
Hilde Beate Gudim, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, 20 %
Einar Moltu, Klinikk for psykisk helse og rus, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Bærum DPS, 20 %
Astri Marie Dolva, Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS, 20 %  
Kim Kristoffer Dysthe. Medisinsk avdeling 20 %

Drammen

Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.

Trygve Kongshavn, Koordinator, Avd. sjef PKO Vestre Viken HF, Med diagnostikk KMD 40 %
Torgeir Hauge Iversen, Barne- og ungdomsavdelingen, kirurgi, 20 %
Manjit Kaur Sirpal, Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS, gynekologi og fødselshjelp 20 %
Håvard Hagen Vika, Nevrologi, geriatri, habilitering og rehabilitering/ortopedi avdeling, 20 % 
Anne-Grete Skaret, Sykepleier, Barneavdelingen, 20 %
Jan Robert Grøndahl, Medisinsk avdeling, 20 % 
Berit Marstein, Klinikk for medisinsk diagnostikk, 20 %

Kongsberg

Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag hver tirsdag.

Leif-Erik Tobiasson, Koordinator/Somatiske avdelinger, Med. diagnostikk (KMD) 20 %
Terje Sandvik, Somatiske avd./Psykiatri/IKT, 20 % 
Marianne Mathiesen, Kirurgisk/Ortopedisk avd., 20 % (permisjon 081016-310317)

Ringerike

Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.

Pål Steiran, Leder/Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, 20 %
Knut Hjortaas, Medisinsk avd./Medisinsk diagnostikk, KMD lab.20 %
Mette Lerfaldet, Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri, 20 %
Inger Lyngstad, Ortopedi/Røntgen/IKT, 20 %

Kontakt

Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

  • Fastlegens Dialogdag

    Fastlegens dialogdag er et årlig tellende kurs og en møteplass for fastleger og sykehusleger, der temaer rundt pasientbehandling og faglig oppdatering presenteres og diskuteres.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.