Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger / sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger  som konsulenter på sykehusene. PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.

Se oversikt over alle praksiskonsulenter

Praksiskonsulenter

Vestre Viken

 • Trygve Kongshavn
  PKO-ansvar: 40 % stillingsandel.
   - Leder for praksiskonsulentene (PKO) i Vestre Viken.
   - Rådgiver ved Stab for medisin og helsefag.
   - Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD).

Bærum sykehus

Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.
   

 • Axel-Einar Mathiesen
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - PKO-leder ved Bærum sykehus.
   - Kirurgisk avdeling.

 • Heidi Tambs Lyche
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp.

 • Einar Moltu
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Klinikk for psykisk helse og rus (PHR).
      - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).
      - Bærum distriktspsykiatriske senter (BDPS).

 • Kim Kristoffer Dysthe
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Medisinsk avdeling.

 • Jorund Kristine Møllen
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
  - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker distriktspsykiatriske senter (ADPS).

Drammen sykehus

Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.
   

 • Jan Robert Grøndahl
  PKO-ansvar: 40 % stillingsandel.
   - PKO-leder ved Drammen sykehus.
   - Medisinsk avdeling.
   - Kirurgisk avdeling.

 • Manjit Kaur Sirpal
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Klinikk for psykisk helse og rus (PHR).
   - Drammen distriktspsykiatriske senter (DDPS).
   - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp.

 • Håvard Hagen Vika
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Nevrologi, geriatri, habilitering og rehabilitering.
   - Ortopedisk avdeling.

 • Anne-Grete Skaret
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Sykepleier ved Barne- og ungdomsavdelingen.
   - Sekretær ved Stab for medisin- og helsefag (SMH).

 • Torgeir Hauge Iversen
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD).
   - Barne- og ungdomsavdelingen.

Kongsberg sykehus

Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.
   

 • Leif-Erik Tobiasson
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - PKO-leder ved Kongsberg sykehus sine somatiske (medisinske) avdelinger.
   - Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD).

 • Terje Sandvik
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Somatiske (medisinske) avdelinger.
   - Psykiatri.
   - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

 • Marianne Mathiesen
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Kirurgisk avdeling.
   - Ortopedisk avdeling.

Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu

Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.
   

 • Pål Steiran
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - PKO-leder ved Ringerike sykehus.
   - Medisinsk avdeling.

 • Toril Bøyum
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Kirurgi.
   - Gynekologi og fødselshjelp.
   - Hallingdal sjukestugu.

 • Mette Lerfaldet
  PKO-ansvar: 20 % stillingsandel.
   - Kirurgi.
   - Klinikk for psykisk helse og rus (PHR)
   - Voksne og barn.
   - Ringerike distriktspsykiatriske senter (RDPS)
   -  Barne og ungdomspsykiatri (BUP).

 • Inger Lyngstad
  PKO-ansvar: 10 % stillingsandel.
   - Ortopedi.
   - Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT).
   - Bildediagnostikk ved Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD).

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?