Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger/sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger  som konsulenter på sykehusene. PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.

Se oversikt over alle praksiskonsulenter

Praksiskonsulenter

Bærum

Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.

Bente Vendsbo Bjørnstad, Koordinator/IKT, 20% 
Axel-Einar Mathiesen, Kirurgisk avdeling, 20%
Kenneth Sagedal, Medisinsk avdeling, 20%
Morten Finchenhagen, Medisinsk avdeling, Geriatri, slag og rehabilitering, 10%
Hilde Beate Gudim, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, 20%
Einar Moltu, Klinikk for psykisk helse og rus, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Bærum DPS, 20%
Astri Marie Dolva, Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS, 20%  
Eirik Nesset, PKO Sykehjem, 20%
Berit Marstein, Klinikk for medisinsk diagnostikk, 20%

Drammen

Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.

Trygve Kongshavn, Koordinator, Avd. sjef PKO Vestre Viken HF, Med diagnostikk KMD 40%
Torgeir Hauge Iversen, Barne- og ungdomsavdelingen, kirurgi, 20%
Manjit Kaur Sirpal, Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS, gynekologi og fødselshjelp 20%
Håvard Hagen Vika, Nevrologi, geriatri, habilitering og rehabilitering/ortopedi avdeling, 20% 
Anne-Grete Skaret, Sykepleier, Barneavdelingen, 20%
Jan Robert Grøndahl, Medisinsk avdeling, 20% 
Anne Hilde Crowo, Kommunesamarbeidet

Kongsberg

Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag hver tirsdag.

Leif-Erik Tobiasson, Koordinator/Somatiske avdelinger, Med. diagnostikk (KMD) 20%
Terje Sandvik, Somatiske avd./Psykiatri/IKT, 20% 
Marianne Mathiesen, Kirurgisk/Ortopedisk avd., 20% (permisjon 081016-310317)

Ringerike

Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.

Pål Steiran, Leder/Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, 20%
Knut Hjortaas, Medisinsk avd./Medisinsk diagnostikk, KMD lab.20%
Mette Lerfaldet, Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri, 20%
Inger Lyngstad, Ortopedi/Rtg/IKT, 20%

Kontakt

Besøksadresser og praktisk informasjon