Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger/sykepleiere som tilsettes i deltidsstillinger  som konsulenter på sykehusene. PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehuset. Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.

Se oversikt over alle praksiskonsulenter

Praksiskonsulenter

Vestre Viken

Trygve Kongshavn, Koordinator, Avd. sjef PKO Vestre Viken HF, Med diagnostikk KMD 40 %

Bærum

Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.

Axel-Einar Mathiesen, PKO-leder Bærum, Kirurgisk avdeling, 20 %
Heidi Tambs Lyche, Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, 20 %
Einar Moltu, Klinikk for psykisk helse og rus, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Bærum DPS, 20 %
Astri Marie Dolva, Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS, 20 %  
Kim Kristoffer Dysthe. Medisinsk avdeling 20 %

Drammen

Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.

Jan Robert Grøndahl, PKO leder Drammen, Medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling  40 %
Manjit Kaur Sirpal, Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS, gynekologi og fødselshjelp 20 %
Håvard Hagen Vika, Nevrologi, geriatri, habilitering og rehabilitering/ortopedi avdeling, 20 %
Anne-Grete Skaret, Sykepleier, Barneavdelingen, sekretær (SMH) 20 %
Torgeir Hauge Iversen, Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) , Barne- og ungdomsavdelingen, 20 %

Kongsberg

Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag hver onsdag.

Leif-Erik Tobiasson, PKO leder Kongsbergs Somatiske avdelinger, Medisinsk diagnostikk (KMD) 20 %
Terje Sandvik, Somatiske avd./Psykiatri/IKT, 20 %
Marianne Mathiesen, Kirurgisk/Ortopedisk avd., 20 %

Ringerike / Hallingdal sjukestugu

Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag på torsdager.

Pål Steiran, PKO leder. Medisinsk avdeling 20 %
Toril Bøyum, Kirurgi, Gynekologi og fødselshjelp, Ringerike sykehus. Hallingdal sjukestugu 20 %

Mette Lerfaldet Kirurgi, Klinikk for psykisk helse og rus, voksne og barn. Ringerike DPS/ BUP 20 %
Inger Lyngstad Ortopedi, IKT, Bildediagnostikk (KMD) 10 %

Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?