Anestesipersonell i arbeid

Digitalt anestesitilsyn

Før en operasjon går anestesilegen (narkoselegen) gjennom journalen til pasienten.  Enkelte ganger må pasienten møte opp fysisk i forkant av operasjonen for nærmere undersøkelse før narkose. På Bærum sykehus har man nå et prøveprosjekt der pasientene i stedet for fysisk oppmøte får en videosamtale med anestesisykepleier eller anestesilege i forkant av operasjonen - et digitalt anestesitilsyn. Dette gir økt trygghet for pasienten, misforståelser kan oppklares og det blir tryggere for både pasient og helsepersonell.

Innlogging​ for pasienter

Logg inn på helsenorge her.​​​

Om anestesitilsyn

Enkelte pasienter trenger ikke å møte opp for å snakke med anestesipersonell i forkant av operasjon. Dette gjelder pasienter som er relativt friske og/eller skal til en enkel operasjon. I disse tilfeller leser anestesilegen gjennom journalen og type anestesi (bedøvelse) planlegges ut ifra det. I løpet av videokonsultasjonen i forkant av operasjon så går helsepersonell gjennom anestesiforløpet med pasienten og pasienten får mulighet til å stille spørsmål. Da kan uklarheter oppklares og informasjon utdypes. Det gjør at pasienten kan føle seg tryggere før operasjon samtidig som anestesipersonell får innhentet nødvendig tilleggsinformasjon for å planlegge bedøvelsen som skal brukes.

Praktisk gjennomføring

I forkant av en operasjon må pasienten fylle ut et egenmeldingsskjema. På dette skjemaet kan pasienten også samtykke til gjennomføring av videosamtale. 

Videosamtalen gjennomføres via Norsk helsenett på helsenorge.no. Pasienten får tilsendt en link på SMS for å logge på til videosamtalen. 

Fornøyde brukere

I pilotperioden skal det gjennomføres videokonsultasjoner med totalt 50 pasienter. Foreløpige erfaringer er at pasientene opplever dette som en god løsning, og at det teknisk er lett å gjennomføre. 


Fant du det du lette etter?