Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus

Avastinbehandling, Bærum sykehus

Bevacizumab, også kalt Avastin, er et antistoff som gis alene eller i kombinasjon med cellegift som behandling ved kreft i eggstokker, eggleder og bukhinne. Målet med behandlingen er å redusere dannelsen av blodårer til svulstvev, redusere vekst av kreftceller og spredning av sykdommen.

Innledning

Det er kjent at en kreftsvulst er avhengig av å kunne lage nye blodårer for å vokse seg større enn 2mm i diameter. Avastin® hemmer dette og hindrer dermed at kreftsvulsten vokser ukontrollert.  

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du skal ta med en urinprøve før hver kur. Urinprøveglass får du på avdelingen. Får du cellegift i tillegg til Avastin, tar du de medikamenter som er anbefalt kvelden før og samme morgen. 

Får du kuren poliklinisk, møter du til blodprøve før legesamtale. Det kan bli noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Det er ingen spesielle forholdsregler i forbindelse med Avastin. Får du cellegift i tillegg vi du få egne forholdsregler til det.

Under

Det blir målt blodtrykk, puls og temperatur før start. Sykepleieren som har ansvar for deg vil se til deg jevnlig under behandlingen.

Du sitter i en god stol og man starter med å legge inn en venekanyle i en blodåre på armen. 

Første kuren med Avastin gis over 90 minutter, den andre infusjonen gis over 60 minutter hvis du tolererte den første godt. Videre gis kurene over 30 minutter, dersom de foregående kurene har gått greit.

Skal du ha cellegift blir Avastin gitt enten rett før eller etter cellegiften. Det blir brukt en dråpetellemaskin (infusomat) som sikrer at riktig mengde væske går inn på riktig tid.

Selve behandlingen er ikke forbundet med smerter. Noen opplever ubehag ved innleggelse av kanylen i armen. 

Avastin gis med to eller tre ukers intervall. Hvor mange behandlinger du skal ha blir individuelt vurdert.

Selve gjennomføringen av kuren tar ca. 90 minutter. Så kommer eventuelt cellegift i tillegg. Hvis første kur går komplikasjonsfritt gis de neste kurene på kortere tid.

Etter

Polikliniske pasienter kan reise hjem etter hver behandling.

Du vil få beskjed om videre oppfølging når du er ferdig med siste kur. 

Vær oppmerksom

Avastin tåles generelt godt og det observeres lite bivirkninger. Noen kan få influensalignende symptomer under infusjonen. Man kan oppleve feber, frysninger, åndenød eller endret blodtrykk. Vi vil derfor kontrollere blodtrykk, puls og temperatur før, under og etter infusjonen. Dersom du opplever dette kan symptomene behandles med et antihistamin.

Blodtrykket kan stige etter en tids behandling, og kan eventuelt reguleres med blodtrykkssenkende medisiner eller behandlingspause.

Avastin kan en sjelden gang redusere nyrefunksjonen. Dette følges opp ved å kontrollere urinen før hver kur.

Noen pasienter som får Avastin opplever økt tendens til neseblod. Avastin kan redusere sårtilhelingen og gi økt blødningstendens. Avastin blir derfor ikke gitt i forkant av en planlagt operasjon, og ikke de første fire ukene etter en operasjon.

Du mister ikke håret av Avastin.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?